BẢNG GIÁ

 

GIÁ BÁN BIỆT THỰ - SHOPHOUSE GIAI ĐOẠN 2 TẠI KHU ĐÔ THỊ SWAN PARK

 

BIG VILLA - PHIÊN BẢN GIỚI HẠN CÓ HẦM ( 53 CĂN)

Diện tích: 20 m x 30 m

Giá bán: 15,8 - 17,2 tỷ/căn

 

SMALL VILLA LOẠI 1 (90 CĂN)

Diện tích: 15 m x 20 m

Giá bán: 7 - 8,4 tỷ/căn

 

SHOPHOUSE VILLA LOẠI 2 (115 CĂN)

Diện tích: 16 m x 22 m

Giá bán: 8,5 - 10 tỷ/căn

 

SHOPHOUSE VILLA LOẠI 1 (32 CĂN)

Diện tích: 20 m x 30 m

Giá bán: 19 - 21 tỷ/căn

 

SHOPHOUSE VILLA LOẠI 2A (15 CĂN)

Diện tích: 20 m x 29 m

Giá bán: 18 - 20 tỷ/căn

 

SHOPHOUSE VILLA LOẠI 2B (29 CĂN)

Diện tích: 16 m x 22 m

Giá bán: 9 - 12 tỷ/căn

 

SHOPHOUSE VILLA LOẠI 3 (26 CĂN)

Diện tích: 15 m x 20 m

Giá bán: 8,5 - 10 tỷ/căn

 

Bài viết liên quan:

Gọi ngay